Coğrafi İzleme


E-postalarınızı okuyanların coğrafi konumlarını tespit edin.

Geographical/GEO location, tracking

Lokasyon Bazlı Pazarlama

Müşterilerinize lokasyon bazlı pazarlama kampanyaları gönderin. Onları sadece etkileşimlerine veya hangi cihazları kullandıklarına göre değil, bulundukları ülke ve şehirlere göre de değerlendirin.